طوقه چینی و کول گذاری

تعداد متخصص
25

عواملی همچون رانش زمین،رطوبت، سست بودن خاک و باعث ریزش دیواره ی چاه فاضلاب و آب می شوند که با طوقه چینی یا کول گذاری میتوان تا حدی جلوی ریزش دیواره را گرفت.

طوقه چینی عملی است که در ان برای استحکام دهانه چاه(فاضلاب و آب) از ارتفاعی حساب شده توسط آجر مخصوص دورچینی انجام میشود. این دور چینی توسط ملات و سیمان معمولا تا دهانه چاه ادامه می یابد، البته تعیین طول طوقه چینی براساس تجربه مقنی و جنس خاک دهانه چاه می باشد.

کول به استوانه های سیمانی با اندازه های مختلف می گویند. کول دایره ای شکل عموما برای میله چاه و کول بیضی شکل برای انباره چاه مناسب است برای قنات با توجه به مجرای قنات از دایره ای شکل یا بیضوی استفاده میشود.

برای انجام طوقه چینی یا کول گذاری چاه یا قنات تنها با پاسخ به چند سوال کوتاه درخواست شما ثبت شده و برای متخصصین این حوزه ارسال می شود. شما می توانید از بین متخصصینی که اعلام آمادگی میکنند، متخصص مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 


 

* کاربر گرامی توجه فرمایید:

در صورتی که برای انجام خدمت درخواستی مصالح و لوازم مورد نیاز توسط متخصص خریداری شده است، حتما فاکتور آن را از متخصص تحویل بگیرید.