نصب و تعمیر کنتور هوشمند

تعداد متخصص
25

کنتور هوشمند چاه مصرف آب را اندازه‌گیری و ثبت مینماید، سپس اطلاعات را جهت کنترل به مرکز مخابره می کند. کنتورهای هوشمند قادر به برقراری ارتباط دو طرفه بین کنتور و سیستم مرکزی هستند. با توجه به ویژگی های این محصول و نیز قیمت مناسب آنها بهترین انتخاب برای نصب بر روی چاه های آب در صنعت و کشاورزی میباشند. طراحی این ابزار هوشمند به منظور نظارت بر برداشت آب از منابع آب و متناسب با شرایط محیطی می باشد. 

هر ساله وزارت نیرو لیست شرکتهای معتبر تولید و نصب کنتور هوشند را برای هر استان منتشر میکند که شما می توانید لیست شرکتهای مورد تایید وزارت نیرو را از امور منابع آب شهرستان یا آب منطقه ای استان خود دریافت کنید. 

قیمت هر کنتور نیز بستگی به کارایی، نوع مصرف آب و شرکت تولید کننده متفاوت می باشد.