آبیابی و تعیین محل چاه و قنات

تعداد متخصص
25

 

آبیابی

با توجه به افت سطح آب زیرزمینی و یا خشک شدن چاههای آب ، استفاده از روشهای مدرن ژئو الکتریک و اسکن آب زیرزمینی با روش های الکترومغناطیسی میتوان با هزینه ای کم نسبت به سایر روشها جهت پیدا کردن بهترین محل حفاری اقدام نمود. دستگاه های ژئوفیزیکی در مطالعات قبل از حفاری چاه آب شرب و کشاورزی به منظور تعیین محل حفاری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی استفاده میشوند. از جمله اطلاعاتی که از این روش در مورد منابع آب زیرزمینی بدست می آید عبارتند از: اکتشاف آبهای زیرزمینی (آب یابی) و تعیین سطح ایستابی سفره ها و محل رگه های آبدار، شناسایی لایه های زمین و تفکیک لایه بندی جهت کاهش هزینه های حفاری و تعیین لایه های سنگی، تعیین بهترین و مناسب ترین نقطه برای حفاری و بهره برداری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی، تعیین کیفیت آب (میزان شیرینی و شوری و تعیین مرزبین آنها)، تعیین وضعیت سنگ بستر یا لایه های نهایی آبدار، تشخیص ریزش احتمالی در طی حفاری و بهره برداری چاه، تعیین محل جابجایی چاه و تعیین میزان کف شکنی، تخمین میزان بدهی و عمق دسترسی به آب (سطح ایستابی) و تعیین حداکثر عمق حفاری.

 

شناسایی و جانمایی قنوات

تعیین محل قنوات و شاخه ها و میله های آنها حائز اهمیت فراوانی هستند ،از جمله علت هایی که امروزه نیازمند تعیین محل قنوات هستیم موارد زیر را می توان بر شمرد :

  • -در بسیاری از مناطق تعیین حدود ثبتی زمین بر اساس نقشه های ثبتی بر اساس محدوده و محل قرار گیری قنات می باشد ، که مالکان زمین ها جهت تعیین دقیق محل و ابعاد زمین خود نیازمند جانمایی محل قنات های قدیمی هستند.

  •  
  • - قنات ها یا کاریز ها یکی از روش های طبیعی و منطبق با محیط زیست بوده اند که از قدیم الایام در ایران جهت آبرسانی و تامین آب کشاورزی و یا شرب و مصرفی مورد استفاده بوده اند. تعیین محل شاخه ها یا میله های قنات های قدیمی و بررسی و مطالعه به جهت بازسازی و احیا آنها ،یکی از بهترین روشهای آبرسانی سازگار با محیط زیست می باشد.
  •  
  • - در مناطق شهری ،تعیین محل دقیق قنات ها در زیر سازه ها از اهمیت زیادی برخوردار است ، چرا که با شناسایی و ایمن سازی محل آنها می توان از تاثیرات منفی فرونشست و خرابی سازه جلوگیری نمود.قنات های واقع در نزدیک سطح زمین، در صورتی که در روی آنها ابنیه و یا راههای ارتباطی احداث گردند، باعث می شوند که سطح زمین مذکور نشست نماید و در نتیجه ابنیه و راههای یاد شده تخریب گردد. لذا قبل از اقدام به احداث هرگونه بنا و راه، می بایستی اول از عدم وجود قناتهای فوق الذکر در زیر سطح زمین مورد نظر اطمینان حاصل گردید و بعد نسبت به احداث ابنیه و راههای یاد شده اقدام نمود.

جهت استفاده از خدمات ژئوالکتریک (آبیابی و تعیین محل چاه و یا جانمایی قنات قدیمی) کافی است سفارش خود را در چیکه ثبت و متخصص مورد نظر خود را انتخاب نمایید.