طراحی و ساخت استخر، سونا و جکوزی

تعداد متخصص
25

کاربر محترم توجه کنید:

- هزینه انجام خدمت درخواستی با توجه به نوع کار و بصورت توافقی بین مشتری و متخصص تعیین خواهد شد.

- چنانچه بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.

- در صورتی که برای انجام خدمت درخواستی، لوازم و تجهیزاتی توسط مختصص خریداری شده است، لطفا فاکتور خرید را از متخصص تحویل بگیرید.

- اگر مشتری و متخصص بدون هماهنگی و خارج از ساز و کار چیکه برای انجام سفارشی توافق نمایند، امنیت و پشیبانی خدمات چیکه را از دست خواهند داد.